Nieuws

 

 

Nieuwsbrief 

De laatste nieuwsbrief met informatie is hieronder te downloaden

 

Nieuwsbrief januari 2013

Nieuwsbrief Juni 2012

Nieuwsbrief Dec. 2011

Nieuwsbrief Juni   2011

Nieuwsbrief Dec. 2010

 

22 maart 2014 NL doet.

 

22 maart was het weer een drukte van belang in ons dorp.

voor de 2de maal werd er mee gedaan aan NL doet. Dorpsbelang is druk geweest met het opnieuw planten van diverse bomen in de speeltuin. Er zijn diverse struiken gesnoeid. Verder zijn de diverse verenigingen bezig geweest met het opknappen van de kyfhueck ,het Honnegat. en de molen. Dit alles is mede mogelijk gemaakt door het Oranjefonds.

 

 

22 februari  2014

 

Door de storm afgelopen najaar waren er diverse bomen in het  Walling Dijkstra park gesneuveld. 22 februari heeft dorpsbelang nieuwe bomen in het park geplaatst.

 

26 oktober 2013 Kuyfrock

 

26 oktober is er door diverse leden van dorpsbelang in samenwerking met de Kuyfhueck een popfestival georganiseerd. De opbrengst kwam geheel ten goede van ons dorpshuis.

ede door de goede omkomst is deze avond een succes geworden.

Er waren 2 bands gecontracteerd wat resulteerde in een swingende avond met goede muziek. 

 

 

19 april 2013 himmeldag

 

Op deze dag ging de bezem door de straat. I.S.M. de scholen organiseerde dorpsbelang een grote schoonmaak. er was een grote opkomst. ongeveer 50 kinderen met begeleiding hebben druk gewerkt. na afloop was er een lekkere ijsco.

 

11 april 2013 opening vlonder molen

 

11 april is de vlonder aan de 11 steden vaarroute geopend. In het bijzijn van diverse raadsleden, dorpsbelang, stichting de molen, wonen noordwest friesland heeft Baukje Tol de vlonder officieel in gebruikt genomen.

Na een korte boottocht werd er aan de vlonder aangelegd en heeft Baukje Tol een lint doorgeknipt, Na afloop werd er in de molen pannekoeken gegeten welke gemaakt werden door Jan Braaksma onze molenaar van orgineel struufmeel.

 

 

20 december 2012  nieuwe cv voor het Honnegat

 

In het Honnegat stonden nog gevelkachel die afgekeurd waren. Wonen Noordwest Friesland heeft een cv installatie beschikbaargesteld. Een week

voor de Feestdagen is de installatie opgehaald en gemonteerd in het

Honnegat. De jeugd kan er nu weer warm bijzitten.

 

1 december 2012 Dorpsbelang verft Kyfheck

 

Zaterdag 1 december is de Kyfheckopgeknapt. De leden van dorpsbelang zijn de hele dag bezig geweest om de zaal weer van een fris kleurtje te voorzien. Donderdag zijn de

kasten en schilderijen weer opgehangen.

 

 

13 november 2012 vlonder

 

De eerste werkzaamheden in zake de walbeschoeiing zijn gereed. Rondom de molen is een vlonder gemaakt, waardoor het mogelik is om met boten aan te leggen. Mede dankzij de bijdrage van de gemeente, provincie, bildtse belangen en Eelke miedema is dit project tot stand gekomen.

 

 

8 maart overhandiging rapport 'verfraai uw dorp'

Donderdag 8 maart is in de molen het rapport 'verfraai uw dorp' van Mw Joostema overhandigd aan de wethouder Nel Haarsma. Hierbij waren de gemeenteraad en diverse afgevaardige van de dorpsbelangen van het Bildt aanwezig. In het rapport staan de mooie en minder mooie punten van ons dorp beschreven. Met de aanbevelingen van dit rapport kunnen de gemeente, de bewoners van Froubuurt en het dorpsbelang van ons dorp een aantrekkelijker woonomgeving  maken.

 

Rapport

Artikel Bildtse Post

 

12 februari 2012 Werkzaamheden aan de elstedenvaarroute in volle gang.

 

De Laatste weken is er in de buurt van de Froubuurtstermolen druk gewerkt aan de walbeschoeiing.

Naastde  molen worden metalen damwandprofielen aangebracht om te voorkomen dat dit monument schade zal oplopen.

Verder worden langs de oevers  houten planken aangebracht om dichtslibbing te voorkomen.

Dezeplanken steken ongeveer dertig centimeter uit boven het wateroppervlak.

Verschillendemensen vroegen zich, terecht, af hoe het met de jonge kuikens van de watervogels zou komen.

Eenlogische vraag met de situatie van de vijver achter het gemeentehuis in gedachten, waar de eendenkuikens ook niet uit het water konden komen.

Navraag leert echter dat de houten walbeschoeiing in een later stadium naar beneden wordt gedrukt tot het nivo van de waterspiegel!

Probleemvoor de watervogels is hiermee gelukkig opgelost.

 

 

5 januari 2012-jaarvergadering/nieuwjaarsreceptie

 

Met een opkomst van 42 personen is onze jaarvergadering weer goed bezocht geweest. Na de opning door onze voorzitter heeft mevr. Joostema een presentatie gehouden met het thema verfraai uw dorp.

Aan de hand van een foto reportage heeft ze ons de mooie en minder mooie beelden van vrouweparochie laten zien.En diverse mogelijkheden hoe wij ons dorp kunnen verfraaien.

Na deze presentatie werd de vergadering vervolgt met de notulen van afgelopen jaar en het financieel verslag welke weer is goedgekeurd.

Na de bestuursverkiezing waarbij we helaas afscheid moesten nemen van Jeanette Boek zijn de diverse lopende projecten besproken en waar is voldoende mogelijkheid voor commentaar.

Na afloop is hebben we onder het genot van een drankje het nieuwjaar ingeluid.

 

30 november 2011- pannakooi is klaar!

De pannakooi is klaar.

Door vrijwilligers van de Omni vereniging is de ondergrond gelegd.

30 november is door de leverancier de pannakooi geplaatst.

Mede mogelijk gemaakt door de Rabobank, Wonen Noordwest Friesland,de Provincie, Bildtse Belangen en de Gemeente het Bildt.

 

 

 

12 oktober 2011 - Vrouwenparochie vlagt voor taal. 

Vrouwenparochie is de 25e plaats op rij die vlagt voor verscheidenheid in taal , sinds het begin van het keppelfeest op 17 september.

onderstaand koppeling naar volledig krantenbericht.

FrieschDagblad

 

3 september 2011 - Waling Dijkstrapark

Onder begleiding van CMV Burdine die het nummer Simmermoarn van Waling Dijkstra ten gehore brachten heeft Baukje Tol het Waling Dijkstrapark officieel geopend. Hierna was er volop gelegenheid om in het park rond te lopen. Er was een goed opkomst van alle dorsgenoten die onder het genot van een kop koffie ,cake en ijs genoten van de langverwachte zonnestralen.de kinderen vermaakte zich met het springkussen, ponyrijden........  

 

21 juli 2011 - tokkelbaan

De tokkelbaan is officieel geopend door Folkert Schat van

Wonen Noord West Friesland,die met vaart door een groot papier moest tokkelen.Hierbij aanwezig waren de leerlingen van

beide basisscholen, Wethouder Nel Haarsma,diverse gemeente raadsleden en leden van dorpsbelang .

 

1 mei 2011 - tokkelbaan

De tokkelbaan is geplaatst. Deze is mede gefinancierd door Wonen Noord West Friesland, Bildtse belangen en de gemeente.

Er wordt al goed gebruik van gemaakt.

 

22 apr.2011 - Himeldag

Op deze dag gaat de bezem door de straat. I.S.M. de scholen willen wij 

de buurt een grote schoonmaak geven. We verzamelen om 19.00 uur 

op het kerkplein. 

Na afloop is er voor iedereen wat lekkers.  

 

1 febr. 2011 - Nieuwe website online

Een nieuwe tool om alle ins en outs met betrekking tot ons mooie dorp met u te delen.

Op deze website hopen wij u regelmatig een update te geven van de laatste ontikkelingen die betrekking hebben op uw omgevingen!

 

Heeft u vragen, ideen of opmerkingen over deze website, dan kunt u deze laten weten via de pagina 'contact'

 

 

 

 

 

 

 

Dorpsbelang Vrouwenparochie  2011 Alle rechten voorbehouden Terms of Use

Dorpsbelang Vrouwenparochie