Dorpsbelang Vrouwenparochie


Ootdoor fitness park


Er zijn plannen om een outdoor fitness park aan te leggen bij het sportcomplex, achter het toekomstige MFA.

Momenteel zijn we druk bezig om fondsen te werven en sponsors te zoeken.

Van de Rabobank hebben we al een mooie bijdrage ontvangen.


voor een impressie zie:

https://www.youtube.com/watch?v=8ZCCRsBKGU8&feature=youtu.beEr zijn nog enkele vlaggen beschikbaar.

kosten 25,-- euro          

bestellen kan via Info@dorpsbelangvrouwenparochie.nl

MFC

Laatste nieuws over de ontwikkelingen rond het MFC.


Soms zou je willen, dat plannen sneller tot ontwikkeling komen, maar helaas heb je hier niet altijd controle over. Gelukkig hebben we door inspanning van de leden van de werkgroep een MFC kunnen realiseren.

De laatste ledenvergadering van de vereniging van dorpsbelang hebben we kunnen houden in het net opgeleverde MFC, de aanwezigen zijn bijgepraat over de stand van zaken betreffende de bouw van het multifunctioneel  centrum. 


Momeneel is men druk bezig met de inrichting en aankleding, de keuken is gemonteerd en de gordijnen en de nieuwe tafels zijn besteld. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de bar en verlichting.

3 april is de officiele opening. 

het volgende project wordt het moderniseren van de kleedruimtes. 

Tevens staat de aanpak van de infrastuctuur op de planning

Groenplannen


 • Biodiversiteitplan: Friese milieu federatie en landschapsbeheer Friesland hebben een plan gemaakt en subsidie aangevraagd , hierdoor is nu 22000 beschikbaar vanuit waddenfonds voor vergroening.
 • Doel: vergroening van het dorp, leefbaar maken en ruimte maken voor biodiversiteit.
 • Gedacht wordt aan bollen, bloemen, bomen, vogelkasten, buienhotels, ecokathedraal.
 • Bollen zijn geplant bij de rotonde. Maaibeleid is hierop aangepast.
 • Idee: attesweg om gras vanaf kombord tot begraafplaats, het spoorbos aan te pakken.
 • Perceel van de volkstuin , stinzebollen bij de kerk. Wd park staan nu diverse appel, peren walnoten bomen , vijver betere ingang voor de dieren.
 • Kerkplein : bloembakken aan het hek, boomspiegels beplanten.
 • Pad bij sportvelden gras aanpassen.
 • Tegenover sauna zijn knotwilgen geplaatst.
 • Beckstraat:
  • Bestrating is nu aangepast. Is nu bedrag beschikbaar voor groen
  • Zijn vanuit buurt ideeën ingebracht deze zijn overlegt met gemeente i.v.m. haalbaarheid.
  • Bedoeling is dat dit in 2020 rond komt.

Dorpsbelang Vrouwenparochie © 2011 • Alle rechten voorbehouden • Terms of Use