Dorpsbelang Vrouwenparochie

Er zijn nog enkele vlaggen beschikbaar.

kosten 25,-- euro          

bestellen kan via Info@dorpsbelangvrouwenparochie.nl

Dorpsvisie

Hieronder kunt u het document downloaden waarin de dorpsvisie nader wordt toegelicht. Deze dorpsvisie is nu afgerond

Naar aanleiding van de dorpsvisie zijn er 3 werkgroepen gevormd.waarvan 2 projecten zijn gerealiseerd, 3e project zit in de afrondende fase  

werkgroep dorpshuis

Atje Tadema, Wim Veenstra, Rinze Dijkstra, Rients Dijkstra

Voor de inrichting van een nieuwe dorpsvisie 2020-2030 is er besloten om deze in te richten als een projecten agenda.


Heeft u suggesties of goede ideeen voor ons dorp kunt u deze mailen naar bestuur van dorpsbelang (zie onderstaande mail) deze wordt dan op haalbaarheid getoetst. indien mogelijk wordt deze dan op de projectenkalender vermeld met streefdatum


Dorpsbelang Vrouwenparochie © 2011 • Alle rechten voorbehouden • Terms of Use