Dorpsbelang Vrouwenparochie

Er zijn nog enkele vlaggen beschikbaar.

kosten 25,-- euro          

bestellen kan via Info@dorpsbelangvrouwenparochie.nl

Contact en bestuur

Onderstaand een overzicht van de bestuursleden


Ruurd Tadema - Secretaris

Jan v.d. Plaats - Penningmeester

Jan Louwenaar - Lid

Hessel Boersma - Lid

Trijntje Poelstra - Lid

Sjoerdtsje Kappe - Lid

Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht via e-mailadres

Dorpsbelang Vrouwenparochie © 2011 • Alle rechten voorbehouden • Terms of Use