Contact en bestuur

 

 

Onderstaand een overzicht van de bestuursleden

 

Ruurd Tadema - Voorzitter , Secretaris

Jan v.d. Plaats - Penningmeester

Herbert v.d. Meer - Lid

Hessel Boersma - Lid

Trijntje Poelstra - Lid

Jos van der Graaff - Lid

 

Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht via e-mailadres bestuur@dorpsbelangvrouwenparochie.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorpsbelang Vrouwenparochie  2011 Alle rechten voorbehouden Terms of Use

Dorpsbelang Vrouwenparochie