Dorpsbelang Vrouwenparochie

 

Er zijn nog enkele vlaggen beschikbaar.

kosten 25,-- euro          

bestellen kan via Info@dorpsbelangvrouwenparochie.nl

 

Jaarvergadering 8 februari 19.45 uur in de kyfhueck

Welkom!

Wij heten u van harte welkom op de website van Dorpsbelang Vrouwenparochie.

Op deze website kunt u informatie terugvinden met betrekking tot de laatste ontwikkelingen in ons dorp. Naast alle nuttige informatie onder 'nieuws',  kunt u zich aan de hand van de fotogalerij een goed beeld vormen van ons dorp.

De bedoeling is u hiermee een zo goed mogelijk beeld te geven van  het heden en de verwachtingen voor de toekomst in Vrouwenparochie.

Mocht u ideeën, vragen of opmerkingen hebben die nuttig kunnen zijn voor deze website, dan kunt u deze sturen naar

bestuur@dorpsbelangvrouwenparochie.nl

Een vriendelijke groet,

Bestuur Dorpsbelang Vrouwenparochie

UITNODIGING BIJEENKOMST OVER BIOVERGISTERS

 

Aan de inwoners van Marrum en hier gevestigde bedrijven

Beste inwoners en ondernemers,

U hebt ondertussen vast gelezen of gehoord over plannen voor een mega-biovergister aan de Botniaweg, terwijl er ook al een grootschalige vergister gepland is aan de Nieuweweg. De afgelopen weken hebben het actiecomité No Shit en Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk al diverse stappen ondernomen. Omdat het niet alleen direct omwonenden aangaat maar het hele dorp en de regio willen we u graag informeren op

Woensdag 26 juli om 20 uur in Dorpshuis De Nije Tille, Ringweg 21 in Marrum

Zowel dorpsbelang als het actiecomité zullen een toelichting geven op de ondernomen stappen en de redenen daarvoor en er is gelegenheid tot het stellen van vragen en uw mening te geven over het vervolg.

Ook bestuursleden van dorpsbelangen van overige dorpen en andere belanghebbende instanties, zoals woningstichting en Fryske Gea worden in de gelegenheid gesteld om deze avond te komen.

We realiseren ons dat een aantal van u op vakantie zal zijn of om andere reden verhinderd. We wijzen daarom ook op de berichten op www.marrumonline.nl onder ‘nieuws’. Mogelijk komen er ook ander informatiekanalen, maar dan zal dat ook op marrumonline worden gemeld.

We zullen geen uitgebreide voorlichting geven over de plannen, want dat is een taak van de initiatiefnemers.

Aangezien het plan voor de Botniaweg grotendeels vergelijkbaar is met het plan van Engie voor Burgum, kunt u voor informatie daarover de volgende websites bezoeken:

Website van Engie: www.centralebergum.nl/projecten/groengas

Website van enkele journalisten: www.biovergisterburgum.nl

Voor het plan aan de Nieuweweg is voor zover ons bekend geen website, ook van een vergelijkbaar project is ons geen website bekend.

De koffie/thee en overige consumpties deze avond zijn voor uw eigen rekening.

Het bestuur van Doarpsbelang Marrum- Westernijtsjerk en

het actiecomité No Shit: Nathal Prins, Wiebe Greydanus, Roy Verbeek, Frank van Beemen, Derrik Brouwer en Petra Habes

Dorpsbelang Vrouwenparochie © 2011 • Alle rechten voorbehouden • Terms of Use